Latest theses Number of all theses in university repositories:  851 Number of all theses in local repository:  851 Last  25  theses
2013
108 listova
Čvorović, Aleksandar
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Biografija: listovi 107-108; Bibliografija: listovi 71-78; Rezime ; Summary.
2021
135 listova
Bojović, Marija 1971-
Medicinski fakultet
Bibliografija: listovi 116-131.
2020
375 listova
Petković, Velibor 1963-
Filozofski fakultet
Biografija autora: list 375; Bibliografija: listovi 353-374.
2021
XI, 261 list
Stojanović, Ivana D.
Ekonomski fakultet
2020
[18], 278 listova
Ristić, Kristijan Ž. 1981-
Ekonomski fakultet
Bibliografija: listovi 269-277; Biografija autora: list 278.
2021
[12], 183, 3 lista
Osmanović, Jelena 1989-
Filozofski fakultet
Biografija autora: list. 185-186; Bibliografija: listovi 151-170.
2021
328 str.
Petrović, Kristina 1980-
Filozofski fakultet
Biografija autora: str. 328; Bibliografija: str. 317-327.
2020
274 lista
Spasić Šnele, Miljana 1989-
Filozofski fakultet
Bibliografija: listovi 259-273.
2020
[24], 275 listova
Popović, Slavica J. 1972-
Ekonomski fakultet
Biografija autora: list 401; Bibliografija i internet izvori: listovi 213-230.
2020
[34], 404 str.
Obradović, Jelena, 1986-
Ekonomski fakultet
Biografija autora: str. 401; Bibliografija: str. 380-400.
2020
365 listova
Novaković, Aleksandar 1990-
Filozofski fakultet
Bibliografija: listovi 319-356; Biografija autora: list 365.
2021
130 str.
Markušev, Dragana K., 1973-, 70033417
Elektronski fakultet
2020
150 listova
Smilić, Marko
Elektronski fakultet
Bibliografija: 137-149; Biografija autora: list 150.
2020
137 listova
Radenković, Lazar 1989-
Prirodno-matematički fakultet
Bibliografija: listovi 137-138.
2020
87 listova
Kostić, Aleksandar S. 1991-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija autora sa bibliografijom: list. 86-87; Bibliografija: listovi 80-85.
2020
VII, 156 str.
Kapešić, Aleksandra B. 1988-
Prirodno-matematički fakultet
Bibliografija: str. 143-154; Biografija sa bibliografijom: str. 155-156.
2020
VIII, 113 str.
Đorđević, Bogdan D. 1993-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija autora sa bibliografijom: str. 111-113; Bibliografija: str. 101-109.
2020
[24], 348 listova
Janaćković, Marko 1984-
Ekonomski fakultet
Bibliografija: listovi 300-340; Biografija autora: list 344.
2021
[6], 230, [4] lista
Stojanović, Stefan 1991-
Pravni fakultet
Bibliografija: listovi 222-229; Biografija autora: list 230.
2021
[10], 117 listova
Denčić, Tijana 1982-
Medicinski fakultet
Biografija autora: list 117; Bibliografija: 91-114.
2021
[7], 86 listova
Vučić, Jelena D. 1970-
Medicinski fakultet
Biografija autora: list 83; Bibliografija: listovi 67-82.
2020
158 listova
Simeonovska Joveva, Elena S. 1979-
Medicinski fakultet
Biografija autora: list 158; Bibliografija: listovi 132-157.
2020
399 listova
Đokić, Ivana 1985-
Pravni fakultet
Biografija autora: list 399; Bibliografija: listovi 363-398.