Latest theses Number of all theses in university repositories:  955 Number of all theses in local repository:  955 Last  25  theses
2022
135 list.
Pržulj, Radomir, 1988-
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Biografija autora: list 135, Bibliografija: list. 114-122.
2022
136 listova
Minić, Ivan Z., 1985-
Medicinski fakultet
Beleška o autoru: list 133, Bibliografija: listovi 111-132.
2022
[10], 86 list.
Krstić, Ivana
Medicinski fakultet
Biografija autora: list 86, Bibliografija: list. 74-85.
2022
152 lista
Apostolović, Branislav,
Medicinski fakultet
Biografija autora: list 151, Bibliografija: listovi 130-150.
2022
201 list
Marković, Nemanja, 1985-
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Biografija autora: list 201, Bibliografija: listovi 169-182.
2022
229 str.
Čanović, Ana R., 1986-
Filozofski fakultet
Biografija autora: str. 231, Bibliografija: str. 225-230.
2022
[16] list., 172 str.
Stanković, Jelena, 1992-
Prirodno-matematički fakultet
Biobibliografija: str. 167-171, Bibliografija: str. 112-157.
2022
459 listova
Antić, Aleksandra M., 1993-
Filozofski fakultet
Bibliografija: listovi 446-459
2022
189 listova
Đorđević, Stefan, 1990-
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bibliografija: listovi 158-174.
2022
[16], 266 str.
Ickovski, Jovana, 1985-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija sa bibliografijom: str. 259-263, Bibliografija: str. 225-258.
2022
346, [18] str.
Branković, Milica, 1991-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija sa bibliografijom: str. [347-356], Bibliografija: str. 285-294.
2022
XI, 119 listova
Aleksić, Jelena S., 1992-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija autora sa bibliografijom: listovi 116-119, Bibliografija: listovi 104-115.
2022
279 str.
Milosavljević, Marija S., 1988-
Filozofski fakultet
Bibliografija: str. 264-275.
2022
116 listova
Zlatanović, Marko, 1984-
Medicinski fakultet
Beleška o autoru: list 112, Bibliografija: listovi 100-111.
2022
326 str.
Đukić, Tatjana, 1992-
Filozofski fakultet
Bibliografija: str. 223-252.
2022
174 str.
Aleksić, Danijela R., 1977-
Elektronski fakultet
Bibliografija: str. 163-169.
2022
354 str.
Ćirić, Marina, 1986-
Filozofski fakultet
Prilozi: str. 315-354, Bibliografija: str. 276-314.
2022
238 listova
Mišić, Maja, 1972-
Filozofski fakultet
Prilozi: listovi 199-238, Bibliografija: listovi 152-198.
2021
[9], 306 listova
Milošević, Milena S., 1989-
Pravni fakultet
Biografija autora: list 303, Bibliografija: listovi 277-302.
2022
[28], 312 str.
Nikolić, Milena, 1989-
Prirodno-matematički fakultet
Biobibliografija: str. 307-312, Bibliografija: str. 291-309.
2022
VII, 192 str.
Đurić, Aleksija,
Mašinski fakultet
Bibliografija: listovi 151-169.
2022
320 str.
Živković Stošić, Milena, 1987-
Prirodno-matematički fakultet
Bibligrafija: str. 179-189.
2021
201 list
Žujović, Janko, 1979-
Medicinski fakultet
Beleška o autoru: list 198, Bibliografija: listovi 164-197.