Latest theses Number of all theses in university repositories:  1032 Number of all theses in local repository:  1032 Last  25  theses
2024
[14], 164 listova
Kodrić, Marija 1986-
Tehnološki fakultet
Biografija autora sa slikom: list 164. Bibliografija: list. 146-158.
2023
435 listova
Mitić, Sara 1995-
Pravni fakultet
Bibliografija: listovi 429-435.
2023
98 listova
Stojanović, Mirjana, 1993-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija sa bibliografijom: listovi 94-97 Bibliografija: listovi 84-93
2023
154 lista
Petrović, Aleksandra 1994-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija sa bibliografijom: listovi 152-154; bibliografija: listovi 117-146
2023
[5], 107 listova
Mihajlović, Nadica 1973-
Prirodno-matematički fakultet
Bibliografija: listovi 100-107
2023
277 listova
Stojadinović, Danijela J., 1976-
Fakultet zaštite na radu
Biografija autora sa bibliografijom: list. 267-274 Bibliografija: listovi 257-266
2023
794 str.
Nešić, Milan, 1991-
Prirodno-matematički fakultet
Biografija sa bibliografijom: str. 790-794 Bibliografija: str. 790-794.
2023
Х, 123 listova
Pavlović, Vukašin D., 1986-
Mašinski fakultet
Biografija autora: list 123 Bibliografija: list. 113-122
2023
[12], 289 listova
Nikolić, Vojislav, 1987-
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Biografija autora: list 289 Bibliografija: list. 199-221
2023
345 listova
Đorđević, Aleksandra, 1981-
Filozofski fakultet
Bibliografija: listovi 320-341.
2023
[32], 142 str.
Stefanović, Bojana V., 1985-
Prirodno-matematički fakultet
Bibliografija: str. 111-132. Biografija autora sa bibliografijom: str. 136-139.
2023
222 lista
Nikolajević, Aleksandra Z., 1990-
Filozofski fakultet
Biografija autora: list 221-222. Bibliografija: list 208-217.
2023
170 listova
Milošević, Marko, 1987-
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Biografija autora: list [171]. Bibligrafija: list. 156-163.
2023
228 lista
Jovanović, Marija, 1986-
Medicinski fakultet
Biografija autora: list [227-228]. Bibliografija: listovi 188-226.
2023
119 listova
Škundrić, Jovan, 1975-
Mašinski fakultet
Biografija autora: list [120]. Bibliografija: list. 111-116.
2023
209 str.
Gligorijević, Nikola,
Medicinski fakultet
Biografija autora: str. [209] Bibliografija: str. 179-205
2023
158 listova
Stošić, Nenad, 1987-
Medicinski fakultet
Biografija autora: listovi 157-158 Bibliografija: listovi 126-153
2023
[10], 221 list
Milanović, Danijela, 1977-
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Bibliografija: list. 163-177
2023
[12], 470 str.
Mitković, Mihailo P., 1990-
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Biografija autora: str.470 Bibliografija: str. 396-420
2023
301 стр.
Milanović, Aleksandra,
Filozofski fakultet
Biografija autora: str. 301 Bibliografija: str.. 229-264
2023
151 list
Stepanović, Jovana
Tehnološki fakultet
Bibliografija: listovi 125-132.
2023
147 str.
Kundalić, Ana A., 1988
Biografija autora: str. 144. Bibliografija: str. 97-139
2023
123 lista
Jovanović, Tamara, 1984-
Medicinski fakultet
Biografija autora: list [124]. Bibliografija: list. 107-117
2023
[11], 182 lista
Simonović, Dejan, 1976-
Medicinski fakultet
Biografija autora: list 179. Bibliografija: list. 154-170