• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  7798 Number of all theses in local repository:  793 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Primena IT u unapređenju kvaliteta transporta pacijenata Jovanović, Željko 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020
Istraživanje uticaja parametara zavarivanja trenjem sa mešanjem na dinamičku izdržljivost zavarenog spoja legure aluminijuma 2024 T351 Milčić, Miodrag D. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2020
Formiranje impresije o osobi na osnovu facijalnih ekspresija emocija Pejičić, Marija, 1988- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2019
Položaj javnog tužioca u reformisanom krivičnom postupku Srbije Ristić Vezenković, Мирјана Р. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2019
Analiza strukture kolekcije pravnih dokumenata na osnovu njihove povezanosti preko određenih jezičkih izraza Petrović, Đorđe, 1970- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020
Serijski napajani planarni antenski nizovi sa poboljšanim karakteristikama Bošković, Nikola 1986- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2019
Visoko obrazovanje i privredni rast u savremenim tržišnim privredama Mladenović Manić, Jelena G., 1988- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2019
Karakteristični geometrijski objekti i projektivna preslikavanja Ajzenhartovih prostora i uopštenja Milenković, Vladislava M., 1991- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Povezanost klimatskih i trombogenih faktora rizika u patogenezi tromboze dubokih vena donjih ekstremiteta Damnjanović, Zoran N., 1979-, 56498441 Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Hemijska analiza i farmakološki efekti ekstrakata i soka ploda aronije, Aronia melanocarpa (Michx.) elliott Milutinović, Milica, 1986- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Analiza ekspresije transformišućeg faktora rasta beta i ćelijskih receptora smrti u urotelnom karcinomu mokraćne bešike i njihov prognostički značaj Stojnev, Slavica 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Primena koncepta dizajna kvaliteta u razvoju lipofilnog krema sa biljnim ekstraktima i masnim uljima Stanković, Milica, 1986-, 37389415 Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2019
Generisanje superkontinuuma i primena u optičkim telekomunikacijama Veljković, Marija M. 1990- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2019
Socijalne determinante bračnog i reproduktivnog ponašanja mladih iz Jugoistočne Srbije Pešić Jenaćković, Dragana S. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2019
Uticaj dodatka fino samlevenog recikliranog stakla od katodnih cevi na svojstva cementnog maltera i betona Grdić, Dušan 1988- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2019
Sinteza, identifikacija i spektralna karakterizacija odabranih jodovanih derivata prirodnih proizvoda Đorđević, Miljana 1987- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2019
Tipologija stradanja i smrti u staroj srpskoj književnosti Milojević, Snežana J. 1969- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2019
Efekti specifičnog trenažnog programa na kinematičke parametre šuta i snagu rukometašica Marković, Kristina S. 1991- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2020
Fiziološko opterećenje i fizički zahtevi tokom rekreativnih igara na skraćenom prostoru u timskim sportovima Stojanović, Emilija 1992- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2019
Efekti pliometrijskog treninga na eksplozivnu snagu, sprint i brzinu promene pravca mladih košarkaša Aksović, Nikola 1987- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2019
Antropometrijski parametri, motoričke sposobnosti i rezultat u sportskom penjanju Ignjatović, Milan B. 1985 Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2017
Optimalno prepoznavanje i lokalizacija izvora zvuka primenom metoda veštačke inteligencije Kovandžić, Marko 1974- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2020
Državna uprava u postupku zaključivanja kolektivnih ugovora u javnom sektoru Zavođa, Nataša Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2018
Kinetika alkoholne fermentacije i karakterizacija vina dobijenog od šire sa dodatkom lekovitog bilja Lakićević, Svetlana Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2020
Međuzavisnost ekonomskog rasta i zagađenja životne sredine zemalja Jugoistočne Evrope Mitić, Petar D. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2019