• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  8350 Number of all theses in local repository:  859 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Uticaj programiranog treninga za smanjenje utvrđene asimetrije među ekstremitetima kod košarkaša mlađih uzrasnih kategorija Čvorović, Aleksandar Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2013
Analiza oralno-higijenskih navika, parodontoloških indeksa i stanja oralne sluzokože kod studentske populacije Bojović, Marija 1971- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2021
Književno delo Dušana Radovića u svetlu teorije transmedijalnosti Petković, Velibor 1963- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Efikasnost instrumenata monetarne i fiskalne politike u suzbijanju inflacije Stojanović, Ivana D. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2021
Uticaj finansijske krize na institucionalizaciju nove arhitekture finansijske stabilnosti Evropske unije Ristić, Kristijan Ž. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020
Uloga i značaj postupka retestiranja u kvazi-eksperimentalnim istraživanjima u pedagogiji Osmanović, Jelena 1989- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2021
Angažovana drama u nastavnoj praksi Petrović, Kristina 1980- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2021
Transgeneracijska povezanost nezadovoljstva i prihvatanja tela unutar ženskog porodičnog stabla Spasić Šnele, Miljana 1989- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Uloga i značaj integrisanih marketing komunikacija za kreiranje marke uslužnih organizacija: doktorske disertacije Popović, Slavica J. 1972- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020
Transmisija monetarne politike na realna ekonomska kretanja Obradović, Jelena, 1986- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020
Polifunkcionalnost udžbeničkog kompleta za učenje srpskog jezika kao stranog Novaković, Aleksandar 1990- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2020
Uticaj fotogenerisanih nosilaca naelektrisanja na termalne i elastične osobine silicijuma n-tipa Markušev, Dragana K., 1973-, 70033417 Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2021
Performanse kooperativnih bežičnih telekomunikacionih sistema i mogućnosti povećanja kapaciteta kanala u prisustvu fedinga i međukanalne interferencije Marjanović, Ivica B. 1969- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020
Povećanje informacionog kapaciteta i pouzdanosti u bežičnim optičkim komunikacijama primenom algoritama adaptivnog prenosa Smilić, Marko Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2020
Nastava uvodnog kursa mehanike u srednjoj školi i na fakultetu: iskustva i načini za njeno unapređenje Radenković, Lazar 1989- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Fiksne i najbolje aproksimacije tačke za preslikavanja na metričkim prostorima i uopštenjima Kostić, Aleksandar S. 1991- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Asymptotic representation of solutions of nonlinear differential and difference equations with regularly varying coefficients: doctoral dissertation Kapešić, Aleksandra B. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Singular Sylvester equation and its applications Đorđević, Bogdan D. 1993- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2020
Uticaj stranih direktnih investicija na konkurentnost privrede Republike Srbije Janaćković, Marko 1984- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020
Pravoslavlje i Srpska pravoslavna crkva u Dušanovom zakoniku Stojanović, Stefan 1991- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2021
Ispitivanje povezanosti imunohistohemijske ekspresije enzima popravke replikacionih grešaka DNK sa kliničkim i mikromorfološkim karakteristikama kolorektalnog karcinoma Denčić, Tijana 1982- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2021
Prognostički značaj inflamatornih medijatora iz pupčane vrpce i periferne krvi za razvoj sepse kod prevremeno rođene dece Vučić, Jelena D. 1970- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2021
Uticaj aterosklerotskih promena i faktora rizika na kognitivni status pacijenata sa asimptomatskom stenozom karotidnih arterija Simeonovska Joveva, Elena S. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2020
Naslednopravna singularna sukcesija na osnovu zakona Đokić, Ivana 1985- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2020
Kreiranje modela za predviđanje stečaja prerađivačkih i trgovinskih preduzeća u Republici Srbiji na bazi pokazatelja finansijske analize Vlaović Begović, Sanja 1982- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2020