• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6648 Number of all theses in local repository:  706 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Razvoj modela sistema održavanja primenom simulacije Petrović, Saša M. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2019
Parametric models of the plate implants for humerus bone Al-Rijebat, Mohammed M. Rashid Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Uticaj faktora procesa obrade na tehnološke karakteristike prevlaka kod proizvoda namenske industrije Jovanović, Desimir N. Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Sinteza i realizacija uskopojasnih rekurzivnih digitalnih filtara nepropusnika opsega Krstić, Ivan B. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
Građanskopravni aspekt zaštite od prekomernih imisija Vučković, Milica D. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2018
Usklađenost profesionalnih interesovanja osobe i okoline kao korelat izgaranja i zadovoljstva poslom Zubić, Ivana M. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2018
Razvoj algoritama za kodovanje govornog i audio signala Tomić, Stefan S. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
Procena faktora rizika ranih komplikacija urgentnih hirurških intervencija na gastrointestinalnom traktu kod bolesnika starijeg životnog doba Vesna R. Mitić Lakušić Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Računovodstvena regulativa kao pretpostavka kvaliteta finansijskih izveštaja Ranđelović, Dragana S. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Nova biološki aktivna sintetska azaheterociklična jedinjenja i novi sekundarni metaboliti iz odabranih biljnih vrsta: sinteza, izolovanje i spektralna karakterizacija Zlatković, Dragan B. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Ustavni sud i sporovi o sukobu nadležnosti Pajić-Šavija, Sandra Đ. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Izvođenje zakonitosti iz ekonomskih podataka primenom data mining pristupa Milanović, Marina B. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Primena eutektičkih rastvarača sa holin hloridom u heterogeno katalizovanoj etanolizi suncokretovog ulja Troter, Dragan Z. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2019
Ekofeministički aspekt zelene kriminologije Savić, Neda S. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2019
Remodelovanje tržnih centara - forma i koncept unapređenja arhitektonskih karakteristika objekata Tamburić, Jasmina D. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2018
Uloga žena u ratovima srpske vojske od 1912. do 1918. godine Žikić, Milena 1985- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2018
Komparativno ispitivanje efikasnosti bazične, lasero i fitoterapije kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom Petrović, Milica S. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Postupak za lišenje roditeljskog prava Vujović, Ranka V., 1966- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Prognostički značaj nuklearne morfometrije i imunohistohemijskih parametara kod melanoma kože Veličkov, Asen V., 1983- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Transformacija domova za stare i novi strateški oblici u arhitekturi Ilić, Marija Z. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2018
Probabilistička analiza i optimizacija spregnutih konstrukcija tipa drvo-beton Velimirović, Nikola M. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Rešavanje u upravnim stvarima u visokom obrazovanju Starčević, Jelena M. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Održivi modeli organizacije otvorenih prostora u stambenim područjima niske spratnosti - velike gustine Marinković, Aleksandra T. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2018
Unapređenje sistema za e-učenje semantičkom nadgradnjom Jovanović, Martin D. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
Novi pristupi u razvoju talasnog modela šuma mikrotalasnih tranzistora Đorđević, Vladica N. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018