• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4516 Number of all theses in local repository:  404 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Novi pristup u proceni pravca dolazećeg EM signala zasnovan na primeni veštačkih neuronskih mreža Stoilković, Marija M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Razvoj numeričkih modela za efikasnu karakterizaciju metamaterijala i realizaciju mikrotalasnih komponenti sa naprednim karakteristikama Asenov, Tatjana Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Uzajamna pravna pomoć u poreskim stvarima Josimovski, Aleksandar G. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Spoljna trgovina u funkciji stabilizacije privrede Meksika Milosavljević, Valentina D. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Tržišna pozicija i efikasnost naftnih kompanija u uslovima oligopola Veselinović, Milan D. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Višekriterijumska optimizacija izbora merne strategije za procenu dugotrajne vrednosti indikatora buke u životnoj sredini Mihajlov, Darko I. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2016
Ergonomski programi i njihov uticaj na prevenciju ergonomskog rizika kod dece školskog uzrasta Perić, Dragan Ž. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2016
Uticaj kompjuterskog trening programa i standardnih metoda na kvalitet određivanja boje zuba pri različitim izvorima svetlosti Ristić, Ivan S. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Napredni metodi projektovanja digitalnih integrisanih kola u nanometarskim tehnologijama sa posebnim naglaskom na brzinu, statičku i dinamičku potrošnju Jovanović, Borisav D. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Daljinsko učenje u mehatronici zasnovano na primeni virtuelnih i realnih didaktičkih sistema Aleksandrov, Slobodan Č. 1968- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Kriminološko određenje ubistva Dimovski, Darko. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2012
Projektovanje integrisanih štampanih antenskih struktura i 3D reflektora sa potisnutim bočnim listovima zračenja Milijić, Marija R. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Fiskalna krivična dela Šuput, Jelena Ž. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Razvoj sveobuhvatne metode evaluacije upotrebljivosti web zasnovanih geografskih informacionih sistema za specijalne namene Đorđević, Nebojša D. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Savremene tehnike upravljanja sistemom protiv blokiranja točkova Perić, Staniša LJ. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Unifikovana teorija sinteze i postupak projektovanja polinomskih filtara sa granično monotonom karakteristikom Topisirović, Dragan R. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Karakteristike složenih kombinera u dva trenutka vremena u prisustvu fedinga Nikolić, Petar B. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Unapređenje procesa detekcije raka dojke primenom računarskog sistema za dijagnostiku integrisanog u medicinski informacioni sistem Milošević, Marina M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2016
Metod za efikasnu identifikaciju harmonijskih izobličenja u elektroenergetskoj mreži primenom modifikovanih elektronskih brojila Stevanović, Dejan S. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Prilog poboljšanju linearnosti mikrotalasnih pojačavača snage Atanasković, Aleksandar S. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Razvoj i implementacija okvira za evaluaciju i praćenje otvorenosti e-uprave Veljković, Nataša Ž. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Problemski pristup nastavi gramatike u osnovnoj školi Malićević, Amela F. Univerzitet u Nišu  -  Učiteljski fakultet 2015
Hibridni model upravljanja kapacitetom životne sredine Vasović, Dejan 1982- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2016
Aplikativnost metode scenske komunikacije u nastavi srpskog jezika i književnosti Dimitrijević, Dragana G. Univerzitet u Nišu  -  Učiteljski fakultet 2015
Savremeni pristup nastavnoj oblasti kultura usmenog i pismenog izražavanja u osnovnoj školi sa posebnim osvrtom na samostalno stvaralaštvo učenika Jovanović, Aleksandar M. Univerzitet u Nišu  -  Učiteljski fakultet 2014