• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  3878 Number of all theses in local repository:  289 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Savremena shvatanja fenomenologije i etiologije maloletničke delinkvencije Mirić, Filip A. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2014
Imovinske krivičnopravne mere Pavlović, Mirjana D. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2014
Krivičnopravna zaštita životinja Batrićević, Ana Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2012
Pravna zaštita konkurencije u međunarodnoj trgovini Serjević, Vanja V. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2014
Pokušaj u krivičnom pravu Slavković, Vukan Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2013
Prediktivni termički modeli potrošača u sistemima daljinskog grejanja Protić, Milan Z. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2015
Optimiziranje oscilatorne udobnosti sedišta traktora u funkciji redukcije vibracija Cvetanović, Boban T. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2015
Sigurnost snabdevanja tržišta energenata kao pravnopolitička paradigma regulatornog okvira Dimitrijević, Žarko P. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Numerus clausus 1940. : Uredbe o ograničavanju prava Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji Lazić, Željko V. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Provera teorije o dva aspekta moralnosti na uzorku građana Srbije Ristić, Milica 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Međuopštinska saradnja kao oblik decentralizovanog vršenja javnih poslova Golić, Darko 1983- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2013
Odgovornost zbog štete izazvane upotrebom medicinskih sredstava Manić, Samir O. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Političke stranke i uvođenje parlamentarizma u Srbiji od 1881. do 1903. godine Pešić, Miroslav Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2013
Kraljevstvo Srbija (1720-1739) Đorđević, Miloš, 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2013
Naselja i stanovništvo Toplice i Dubočice od XIV do XVI veka Brkić, Nikola, 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2013
Zaštita dece u haškim konvencijama o međunarodnom privatnom pravu Marjanović, Sanja Đ. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Krivičnopravna zaštita policijskih službenika Vujisić, Marta P. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Pedagoške koncepcije moralnog vaspitanja u delu Ave Justina i naša savremenost Stošić, Ranđel 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Estetski doživljaj muzike u nastavnoj praksi Zdravić Mihailović, Danijela 1974- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Socijalnopsihološki faktori i strategije prevladavanja stresa kod sportista Mitić, Petar 1979- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Reverzni inženjering dugih kostiju čoveka zasnovan na morfometrijskim parametrima Vitković, Nikola M. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Krivična dela zloupotrebe opojnih droga Coković, Sabahudin Z. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Poljoprivreda Srbije od 1878. do 1912. godine Garić Petrović, Gordana, 1972- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Stambena arhitektura i kultura stanovanja u kasnoj antici na teritoriji Srbije Mirić, Aleksandra A. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Restruktuiranje centara suburbanih naselja - mogućnosti unapređenja modela od funkcionalnog zoniranja ka mešovitim funkcijama Dinić, Milena M. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015