• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4604 Number of all theses in local repository:  429 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Coherent and precoherent operators Đikić, Marko S. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Razvoj modela za upravljanje tokovima industrijskog otpada zasnovanog na formiranju eko-industrijskih mreža Luković, Ana V. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2016
Socijalno-ekološka bezbednost, održivi razvoj i kvalitet života Ilić Krstić, Ivana Lj. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2016
Hidraulički efekti prirodne konvekcije u realnim paralelopipednim rezervoarima izloženim spoljnim uticajima Ayed, Sadoon K. Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Metodološki pristup procene rizika od deponijskog požara u cilju ocene zagađenosti vazduha Milošević, Lidija T. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2016
Model upravljanja rizikom u auto-osiguranju Radojković, Ivan D. Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Eksperimentalno i numeričko istraživanje termo-strujnih procesa u spiralnom naboranom toplotnom apsorberu koncentrisanog zračenja Đorđević, Milan LJ. Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Inovativnost privrede kao ključna determinanta konvergencije zemalja različitih nivoa ekonomske razvijenosti Novaković, Igor 1970- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Vrednovanje ekstremnih rizika u finansijama i osiguranju Stanković, Jelena Z. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Motorički potencijal i telesna kompozicija mladih džudista Slovenije Cuk, Štefan Š. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Efekti specijalnih vježbi sa opterećenjem na brzinu trčanja i eksplozivnu silu sprintera i njihove relacije sa gustinom koštanog tkiva Gašić, Tomislav Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Ravnoteža ako faktor uspeha u vežbanju na gredi Aleksić-Veljković, Aleksandra Z. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Efekti specijalnog fizičkog obrazovanja na mišićnu snagu i telesnu kompoziciju Mitrović, Bojan J., 1976- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Efekti vežbanja sa opterećenjem na mišićni potencijal studenata Radenković, Oliver M., 1983- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Fizička aktivnost, fizički fitnes i kvalitet života starih žena Dondur V., Sonja. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Efekti NTC programa vežbanja na razvoj motorike dece predškolskog uzrasta Rajović, Ranko D. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Efekti vertikalnog i horizontalnog modela pliometrijskog treninga na razvoj eksplozivne snage Stojanović, Nikola T. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Brzinsko-eksplozivna svojstva vrhunskih košarkaša Ademović, Imer H. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Transformacija fitnes komponenti primenom aerobnog vežbanja Mustedanagić-Hinton, Jasmina M. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2016
Uticaj odabranih monoterpena na aktivnost dijagnostički značajnijih enzima u kontrolnom humanom serumu in vitro Jelenković, Ljiljana A. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2016
Zaključenje i prestanak ugovora o poklonu Cvetković, Mihajlo S. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Klinički i imunološki faktori prognoze kod bolesnika sa B difuznim krupnoćelijskim nehočkinskim limfomom Tadić, Ljiljana Lj. 1969- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Esejistika Danila Kiša Bečejski, Mirjana 1978- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Povreda i zaštita prava na nužni deo Krstić, Novak M. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Razvoj i primena postupaka za efikasnu karakterizaciju elektromagnetske sprege ostvarene posredstvom otvora u oklopljenim kućištima Milutinović, Vesna M. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014