• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5457 Number of all theses in local repository:  571 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Primena tehnika kombinovanja kod bežičnih telekomunikacionih sistema u prisustvu smetnje Golubović, Aleksandra D. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Analiza uticaja reoloških svojstava kod složenih spregnutih konstrukcija slojevitim konačnim elementima Cumbo, Anđelko P. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Obnovljivi izvori energije kao faktor ekonomskog razvoja i unapređenja energetske sigurnosti zemalja zapadnog Balkana Jovanović, Miljan V. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Mehaničko ponašanje spregnutih konstrukcija tipa drvo-beton Cvetković, Radovan R. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Efekti programiranog treninga na promene eksplozivne snage i agilnosti mladih odbojkašica Veličković, Marina Z. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2017
Taktike i pristup u self-prezentaciji i osobine ličnosti Belić, Milena 1985- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Modeli upravljanja i prezentacije graditeljskog nasleđa u urbanim područjima i implementacija u Srbiji Živaljević Luksor, Nataša Č. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku - ima li pravde bez istine? Davidov, Strahinja L. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2014
Dinamika i stabilnost hibridnih dinamičkih sistema Simonović, Julijana D. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2012
Numerički pristupi u određivanju raspodele magnetnog polja i sile levitacije kod stalnih magneta Vučković, Ana N. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Tolerisanje grešaka i energetska efikasnost kod sistema za rad u realnom vremenu sa vremenskom redundansom Đošić, Sandra M. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa Vasić, Karin Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2011
Efekti treninga sa opterećenjem pri nestabilnim uslovima na parametre mišićne kontrakcije Marinković, Marjan Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2012
Mikrobiološko iskorišćenje otpadnog glicerola iz proizvodnje biodizela Ćirić, Jovan 1985- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Kato type decompositions and generalizations of Drazin invertibility Cvetković, Miloš D. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Holomorfno projektivna preslikavanja generalisanih hiperboličkih Kelerovih prostora i uopštenja Petrović, Miloš Z. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Etika i politika u novijoj dubrovačkoj drami Ćirić, Biljana Č. 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Razvoj fitopreparata za dermatološku primenu na bazi ekstrakata ploda i lista biljnih vrsta roda Morus L. (Moraceae) Miljković, Vojkan M. 1986- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Optimizacija i fotokatalitička primena nanostrukturnog TiO2 Vasić, Marija B. 1984- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Kreiranje zapreminskog 3D modela karlične kosti čoveka u uslovima nepotpunih ulaznih volumetrijskih podataka Tufegdžić, Milica J. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Istraživanje termičkih i hidrauličkih uslova na grejnoj površini pri ključanju i krizi razmene toplote Stojanović, Andrijana D. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Razvoj integrisanog modela upravljanja i planiranja u uslovima rizika u industrijskom preduzeću Pavlović, Sofija V. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Istraživanje uticaja kvalitativnih karakteristika tkanina na termofiziološka svojstva odeće Reljić, Mirjana 1970- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017
Morfometrijska i imunohistohemijska analiza struktura adenohipofize koje su sastavni deo gonadotropne i somatotropne osovine tokom starenja čoveka Čukuranović Kokoris, Jovana R. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Fotosenzibilizovana oksidacija lipida u rastvoru indukovana kontinualnim UV-stresom u prisustvu kvercetina Stanojević, Jelena S. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2017