• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  4181 Number of all theses in local repository:  337 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Ispitivanje učestalosti nekih faktora rizika za pojavu kardiovaskularnih oboljenja kod obolelih od plak psorijaze Ljubenović, Milanka S. 1957- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Značaj histeroskopije u vantelesnom oplođenju Mitić, Dejan S. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Stepen oštećenja jetre kod neoadjuvantne terapije metastatskog kolorektalnog karcinoma Pecić, Vanja M. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Specifičnosti primene različitog stepena kompresivne terapije u lečenju venskih ulceracija donjih ekstremiteta kod bolesnika starijeg životnog doba Karanikolić, Vesna Lj. 1972- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Evaluacija parametara miokardne funkcije u razvoju cirotične kardiomiopatije Dinić Radović, Violeta A. 1970. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Procena faktora rizika ranog postoperativnog mortaliteta pacijenata starijeg životnog doba, podvrgnutih operacijama na gastrointestinalnom traktu Pešić, Ivan Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Značaj markera endotelne disfunkcije, oksidativnog stresa i inflamacije u dvogodišnjoj prognozi kod bolesnika sa akutnim infarktom miokarda Stanojević, Dragana M. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Značaj višeredne komjuterizovane tomografije u dijagnostici bolesti srca Ilić, Dragana S. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Efekat perkutane koronarne intervencije na prognozu sa akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije Lazarević, Gordana D. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Prognostički parametri jednogodišnjeg mortaliteta hospitaliziranih bolesnika sa srčanom insuficijencjom Petrović, Dejan B. 1969- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Primena infracrvene termovizijske kamere u dijagnostici i proceni terapijskog efekta fizikalnih agenasa kod lumbosakralne radikulopatije Dimitrijević, Irena M. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Uticaj tretmana litijum karbonatom na ishod terapije radioaktivnim jodom kod grejsovog hipertiroidizma Sekulić, Vladan J. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Primena individualno koncipiranog kineziterapijskog tretmana i kognitivno-bihejvioralne terapije u lečenju hroničnog bolnog lumbalnog sindroma Stanković, Anita M., 1976- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Predikcija i prevencija femicida u nasilnim partnerskim odnosima - forenzička studija Antović, Aleksandra R. 1972- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Procena uspeha konzervativnog lečenja zatvorenih povreda solidnih abdominalnih organa kod dece Đorđević, Ivona M. 1974. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Komparacija prognostičkih skorova u odnosu na ishod kod pacijenata sa terminalnim stadijumom hroničnog oboljenja jetre Radisavljević, Mirjana 1972- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Uticaj profesionalnog stresa na povrede na poslu i radnu sposobnost medicinskog osoblja Lazaridis, Konstantinos L. 1978. Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Patofiziološki aspekti poremećaja metabolizma purina u reumatoidnom artritisu Živković, Nela K. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Praćenje izmena etiologije i kliničke prezentacije bakterijskih meningitisa u cilju definisanja racionalnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa Ranković, Aleksandar Ž. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Morfometrijska i imunohistohemijska analiza udruženosti strukturnih promena sa distribucijom psamoma telašaca u horoidnim pleksusima moždanih komora tokom starenja čoveka Živković, Vladimir S., 1973- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Uticaj hirurške traume na koncentraciju paratiroidnog hormona i kalcijuma u pacijenata podvrgnutih totalnoj tiroidektomiji kod benignih oboljenja štitaste žlezde Bojić, Toplica 1972- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Epidemiološko-ekološke karakteristike lajšmanioze u Crnoj Gori Medenica, Sanja P. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2016
Slika stranog sveta u srpskom putopisu XIX veka Kostadinović, Aleksandar M. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Usvajanje skalarnih implikatura u srpskom jeziku : semantički, pragmatički i sintaksički ugao Mirić, Mirjana M., 1981- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Karakterizacija kvaliteta vode reke Ibar u funkciji procene stanja životne sredine Elezović, Nataša 1969- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2016