• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  5641 Number of all theses in local repository:  584 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Definisanje i primena metode vrednovanja fleksibilnosti prostorne organizacije stana u višeporodičnim stambenim objektima Živković, Milica B. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Arhitektura srpskog pravoslavnog hrama - uticaji i razvoj u prvim decenijama XXI veka Stanimirović, Mirko, 1977- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Zaštita prava lica lišenih slobode u penitencijarnim ustanovama u Republici Srbiji Papović Miladinović, Jelena 1988- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Vantržišna rešenja ekoloških eksternih efekata u proizvodnji bakra u Republici Srbiji Magdalinović Kalinović, Marija N. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Intelektualni kapital kao determinanta unapređenja konkurentnosti preduzeća u Republici Srbiji Rađenović, Tamara A. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Marketing kao faktor reputacije preduzeća Stojković, Ana M. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Uticaj variranja osobina životne istorije na vijabilnost populacije šumske kornjače Testudo hermanni Gmelin (Chelonia: Testudinidae) iz istočnog dela areala Stojadinović, Dragana. Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2017
Organizacija i funkcionisanje srpskog pravosuđa u vreme ustavobranitelja Vidojković, Gordana M. 1968- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2016
Ispitivanje spazmolitičkih, bronhodilatatornih, antioksidativnih i antimikrobnih efekata ekstrakata i etarskog ulja morača (Foeniculum vulgare Miller) Gočmanac-Ignjatović, Marija S. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2017
Reforma penzijskog sistema Republike Srbije u funkciji njegove održivosti Nikolić, Milena S. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2017
Analiza uticaja recikliranog gumenog praha na svojstva i strukturu gumenih smeša Đekić, Petar S., 1979- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2017
Unapređenje metoda merenja fedinga u RF telemetrijskim sistemima srednje naponskih distributivnih mreža Milenković, Vladeta V. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Performanse bežičnog telekomunikacionog sistema u prisustvu n-m fedinga Milosavljević, Srđan Z. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Primena tehnika kombinovanja kod bežičnih telekomunikacionih sistema u prisustvu smetnje Golubović, Aleksandra D. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2017
Analiza uticaja reoloških svojstava kod složenih spregnutih konstrukcija slojevitim konačnim elementima Cumbo, Anđelko P. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Obnovljivi izvori energije kao faktor ekonomskog razvoja i unapređenja energetske sigurnosti zemalja zapadnog Balkana Jovanović, Miljan V. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2016
Mehaničko ponašanje spregnutih konstrukcija tipa drvo-beton Cvetković, Radovan R. 1967- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2016
Efekti programiranog treninga na promene eksplozivne snage i agilnosti mladih odbojkašica Veličković, Marina Z. 1989- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2017
Taktike i pristup u self-prezentaciji i osobine ličnosti Belić, Milena 1985- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2017
Modeli upravljanja i prezentacije graditeljskog nasleđa u urbanim područjima i implementacija u Srbiji Živaljević Luksor, Nataša Č. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Utvrđivanje činjenica u krivičnom postupku - ima li pravde bez istine? Davidov, Strahinja L. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2014
Dinamika i stabilnost hibridnih dinamičkih sistema Simonović, Julijana D. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2012
Numerički pristupi u određivanju raspodele magnetnog polja i sile levitacije kod stalnih magneta Vučković, Ana N. Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2014
Tolerisanje grešaka i energetska efikasnost kod sistema za rad u realnom vremenu sa vremenskom redundansom Đošić, Sandra M. 1974- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2015
Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa Vasić, Karin Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2011