• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  6526 Number of all theses in local repository:  692 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Remodelovanje tržnih centara - forma i koncept unapređenja arhitektonskih karakteristika objekata Tamburić, Jasmina D. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2018
Uloga žena u ratovima srpske vojske od 1912. do 1918. godine Žikić, Milena 1985- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2018
Komparativno ispitivanje efikasnosti bazične, lasero i fitoterapije kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom Petrović, Milica S. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Postupak za lišenje roditeljskog prava Vujović, Ranka V., 1966- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Prognostički značaj nuklearne morfometrije i imunohistohemijskih parametara kod melanoma kože Veličkov, Asen V., 1983- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Transformacija domova za stare i novi strateški oblici u arhitekturi Ilić, Marija Z. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2018
Probabilistička analiza i optimizacija spregnutih konstrukcija tipa drvo-beton Velimirović, Nikola M. 1981- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2017
Rešavanje u upravnim stvarima u visokom obrazovanju Starčević, Jelena M. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2017
Održivi modeli organizacije otvorenih prostora u stambenim područjima niske spratnosti - velike gustine Marinković, Aleksandra T. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2018
Unapređenje sistema za e-učenje semantičkom nadgradnjom Jovanović, Martin D. 1975- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
Novi pristupi u razvoju talasnog modela šuma mikrotalasnih tranzistora Đorđević, Vladica N. 1988- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
New power composite ultrasonic transducers Jovanović, Igor D. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Elektronski fakultet 2018
Uticaj Mg(II) i Ca(II) jona na autooksidaciju orto-dihidroksi fenolnih jedinjenja u vodenim rastvorima Živanović, Slavoljub C. 1963- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Krivična dela iznude Nikolić, Gordana Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2018
Uticaj procesnih parametara proizvodnje na strukturu i fizičko-mehanička svojstva teksturiranih poliamidnih pređa Savić, Marija S. Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2018
Prognostički značaj biohemijskih, radioloških i kliničkih parametara za razvoj perifokalnog moždanog edema i ishod kod pacijenata sa intracerebralnom hemoragijom Rendevski, Vladimir K. 1979- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2018
Recurrent neural networks for solving matrix algebra problems Živković, Ivan S. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Zemljomorje Ursule Legvin u kontekstu podžanra visoke (epske) fantastike Stamenković, Sava V. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2018
Uticaj korupcije na ekonomski rast Lučić, Danilo N. Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Motivacija za bezbednost i zdravlje na radu kao element upravljanja profesionalnim rizikom Rakić, Tomislav Z. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2018
Razvoj modela za integrisano upravljanje izvorom mera prilagođavanja na klimatske promene na lokalnom nivou Vranić, Petar D. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2018
Dobijanje biodizela korišćenjem katalizatora na bazi hemijski modifikovanog Al[sub]2O[sub]3 jedinjenjima kalijuma Marinković, Miloš M. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2018
Istraživanje konstrukciono-triboloških parametara kugličnih ležaja sa kosim dodirom tipa ZKLF sa aspekta optimalne osnovne funkcije Krstić, Vladislav M. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2018
Mogućnosti i ograničenja politike deviznog kursa u kontekstu ciljanja inflacije Pješčić, Veselin M. 1971- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018
Reperkusije sistema transfera u javnim finansijama Petković, Dragana R. 1983- Univerzitet u Nišu  -  Ekonomski fakultet 2018