• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  2982 Number of all theses in local repository:  259 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Istraživanje karakteristika ubrizgavanja ulja repice i njegovog metilestra pod visokim pritiscima u motorima SUS Boban D., Nikolić 1967- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Primena različitih metodoloških postupaka u definisanju antropoloških dimenzija sportista Ilić, Igor Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Potencijalna upotreba sokova i ekstrakta biljnih sorti crne ribizle (Ribes nigrum L.) kao funkcionalne hrane Miladinović, Bojana M. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Prostorna stabilnost čeličnih konstrukcija višespratnih zgrada kao funkcija rešenja oslonačkih veza Cilić, Aleksandra J. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2014
Doprinos proračunu direktno zavarenih veza elemenata rešetkastih nosača od šupljih čeličnih profila pravougaonog i kvadratnog poprečnog preseka Živković, Srđan M. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2014
Nelinearno ponašanje i granična nosivost limenih nosača opterećenih lokalizovanim opterećenjem Turnić, Dragana T. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Uticaj različitih mineralnih dodataka na osobine samougrađujućih betona Despotović, Iva Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2014
Solubilni transferenski receptori u dijagnostici anemije zbog deficita gvožđa Tijanić, Ivan R. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2014
Morfometrijska i imunohistohemijska analiza somatotropnih ćelija adenohipofize i njihova povezanost sa prisustvom sarkopenije tokom starenja čoveka Antić, Vladimir M. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Stabilnost hlorofila na oksidacioni stres u vodenom medijumu i u lipozomima Petrović, Sanja 1985- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2016
Fenotipske karakteristike kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa Stanković Nedeljković, Nataša S. 1962- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Značaj analize varijabilnosti krvnog pritiska u proceni hipertrofije leve komore u dece Veličković, Ana S. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Evaluacija kvaliteta života i uticaja stresa kod obolelih od psorijaze Stojković, Tatjana S. 1965- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Hantingtonovo shvatanje čoveka i društva Nedeljković, Zoran 1964- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Geometrijsko modeliranje objekata sa elementima slobodne forme podržano analizom njihovih semantičkih odlika Trifunović, Milan B. Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Optimizacija ekstrakcije i karakterizacija fenolnih jedinjenja i bio ulja iz sorti Vranac i Merlo (Vitis vinifera L.) i njihova potencijalna primena Anđelković, Marko Z. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Prirodno-matematički fakultet 2015
Novi metod za određivanje bezbednog rastojanja ljudi od požara kao izvora toplotnog zračenja Zigar, Darko N. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2015
Uticaj primene standarda OHSAS 18001 i ISO 14001 na poboljšanje performansi kvaliteta radne i životne sredine Palačić, Darko B. Univerzitet u Nišu  -  Fakultet zaštite na radu 2015
Bakterije mlečne kiseline pirotskog kačkavalja Milosavljević, Nebojša P. 1963- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2015
Analiza deformacionih karakteristika šavova u zavisnosti od strukturnih parametara primenjenih konaca i tkanina Ćirković, Nenad S. 1965- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2015
Enzimska modifikacija kvarcetina sa cisteinom pomoću peroksidaze iz rena Savić, Saša R. 1987- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2015
Hemijski sastav i farmakološke aktivnosti vodenog ekstrakta korena gaveza (Symphytum officinale L.) Savić, Vesna Lj. Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2015
Prerada otpadne vode iz procesa bojenja pamuka i priprema za ponovnu upotrebu Šmelcerović, Miodrag 1975- Univerzitet u Nišu  -  Tehnološki fakultet 2016
Govor Preševa Trajković, Tatjana 1977- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Prednosti upotrebe biotehnološkog postupka produkcije interferona-gama iz prečišćene suspenzije humanih leukocita Stanković, Bratislav P. 1959- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015