• E-THESES
  • SEARCH
  • ADVANCED SEARCH
  • BROWSE
  • _________________
  • INFORMATION
  • CONTACTS
  • COBISS.SR
  • _________________
  • LOG IN

Latest theses Number of all theses in university repositories:  3342 Number of all theses in local repository:  272 Last  25  theses
Filter

Filter enables display of selected records only. Perform the search, mark the papers you need and click the button “Filter”.

Export
Select Title Author Faculty Date Copyrighted Full text
Pedagoške koncepcije moralnog vaspitanja u delu Ave Justina i naša savremenost Stošić, Ranđel 1982- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Estetski doživljaj muzike u nastavnoj praksi Zdravić Mihailović, Danijela 1974- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Socijalnopsihološki faktori i strategije prevladavanja stresa kod sportista Mitić, Petar 1979- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Reverzni inženjering dugih kostiju čoveka zasnovan na morfometrijskim parametrima Vitković, Nikola M. 1976- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Krivična dela zloupotrebe opojnih droga Coković, Sabahudin Z. Univerzitet u Nišu  -  Pravni fakultet 2015
Poljoprivreda Srbije od 1878. do 1912. godine Garić Petrović, Gordana, 1972- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2016
Stambena arhitektura i kultura stanovanja u kasnoj antici na teritoriji Srbije Mirić, Aleksandra A. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Restruktuiranje centara suburbanih naselja - mogućnosti unapređenja modela od funkcionalnog zoniranja ka mešovitim funkcijama Dinić, Milena M. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Arhitektura savremenog gradskog hotela - novi programski modeli za dinamično društvo Nikolić, Marko B. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Eksperimentalno utvrđivanje kapaciteta nosivosti betonskog železničkog praga u realnim ambijentalnim uslovima eksploatacije Curić, Enes B. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2014
Hidro-abrazivna otpornost betona spravljenog sa recikliranim materijalima i ojačanog mikrovlaknima Ristić, Nenad S. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Primena koncepta individualizacije u stambenoj arhitekturi u kontekstu unapređenja kvaliteta višeporodičnog stanovanja u Srbiji Stoiljković, Branislava P. 1973- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Konstruktivna obrada geometrijskih površi i njihova primena u arhitekturi Nikolić, Vladan M. 1977- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Primena različitih metodoloških postupaka u definisanju antropoloških dimenzija sportista Ilić, Igor Univerzitet u Nišu  -  Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 2015
Istraživanje karakteristika ubrizgavanja ulja repice i njegovog metilestra pod visokim pritiscima u motorima SUS Boban D., Nikolić 1967- Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Uticaj različitih mineralnih dodataka na osobine samougrađujućih betona Despotović, Iva Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2014
Nelinearno ponašanje i granična nosivost limenih nosača opterećenih lokalizovanim opterećenjem Turnić, Dragana T. 1980- Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2015
Doprinos proračunu direktno zavarenih veza elemenata rešetkastih nosača od šupljih čeličnih profila pravougaonog i kvadratnog poprečnog preseka Živković, Srđan M. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2014
Prostorna stabilnost čeličnih konstrukcija višespratnih zgrada kao funkcija rešenja oslonačkih veza Cilić, Aleksandra J. Univerzitet u Nišu  -  Građevinsko-arhitektonski fakultet 2014
Potencijalna upotreba sokova i ekstrakta biljnih sorti crne ribizle (Ribes nigrum L.) kao funkcionalne hrane Miladinović, Bojana M. 1978- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Morfometrijska i imunohistohemijska analiza somatotropnih ćelija adenohipofize i njihova povezanost sa prisustvom sarkopenije tokom starenja čoveka Antić, Vladimir M. 1985- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015
Solubilni transferenski receptori u dijagnostici anemije zbog deficita gvožđa Tijanić, Ivan R. 1964- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2014
Geometrijsko modeliranje objekata sa elementima slobodne forme podržano analizom njihovih semantičkih odlika Trifunović, Milan B. Univerzitet u Nišu  -  Mašinski fakultet 2016
Hantingtonovo shvatanje čoveka i društva Nedeljković, Zoran 1964- Univerzitet u Nišu  -  Filozofski fakultet 2015
Evaluacija kvaliteta života i uticaja stresa kod obolelih od psorijaze Stojković, Tatjana S. 1965- Univerzitet u Nišu  -  Medicinski fakultet 2015